ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2563 (20 ก.ค.2563
 
 
  - คำขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส
ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 

 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (21 ก.พ.2563)
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลภูผาม่าน
 
 
 

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.
รอบ 6 เดือน 

 
 


 - ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 
 
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
   
ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมา
เพื่อปรังปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
   
 
     
 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
   ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(17ก.ค.63)

 
   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
   ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 
   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (3 ส.ค.63)  
   ประกาศ เรื่องหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองสมอ โดยวิธีตีราคา กรวดอ หิน ดิน ทราย
เป็นค่าจ้างเอกชน โครงการขุดลอกหนองสมอ หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   (20ก.ค.63)

 
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและยกระดับถนน
ซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ ๓ ต.โนนคอม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)   (13ก.ค.63)

 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 10 เม.ย.63)
 


 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อมวางท่อเมน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 ม.ค.63) 

 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ 
ถึงซอยเทศบาล ๑๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ธ.ค.62


 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลโนนคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ต.ค.62) 


 
   ดูประกาศทั้งหมด  
     
 
   
สำหรับค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ
เทศบาลตำบลภูผาม่าน
สำหรับค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ
เฉพาะของน้ำประปาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
 
     
 
   

เข้าร่วมสังคมออนไลน์

 
         
 
 

ภาพถ่ายและกิจกรรม